1) Objednávkový formulář pro objednání služeb Internet, VoIP a doplňkového příslušenství

Otevřít

2) Přehled tarifů služby Internet v tištěné formě

Otevřít

3) "Sazebník volání LuckyNet s.r.o."

Otevřít

4) Kompletní ceník mobilních služeb

Otevřít

5) Přehled nejčastěji používaných anténních zařízení

Otevřít

6) Doplňkové síťové komponenty pro Vaši lokální síť

Otevřít

7) Přepěťové ochrany a záložní zdroje pro domácí elektrospotřebiče

Otevřít

8) Přehled nejprodávanějších telefonních přístrojů pro VoIP

Otevřít

9) "Ceník ostatních služeb LuckyNet s.r.o."

Otevřít

10) Rozhraní datové sítě LuckyNet

Otevřít

11) Vzor: "Smlouva o poskytování přístupu do sítě Internet"

Otevřít

12) Vzor: "Smlouva o poskytování veřejné dostupné služby elektronických komunikací VoIP"

Otevřít

13) Vzor: "Odstoupení od smlouvy" -> K použití pro spotřebitele, který nepožádal o započetí s poskytováním služby před uplynutím lhůty pro odstoupení a který chce odstoupit od smlouvy uzavřené distančním způsobem nebo mino obchodní prostory ve lhůtě 14 dní.

Otevřít