Radireléové spoje:


- vhodné pro firmy a propojení budov či poboček

Digitální radioréléové (RR) spoje jsou rychlým a funkčním řešením propojení objektů tam, kde by bylo nemožné či jinak nákladné realizovat klasické metalické či optické kabelové vedení.

Možnosti použití RR spojů jsou rozsáhlé. Zabýváme se jejich navrhováním, samotnou instalací i údržbou. Na spoje našich instalací garantujeme dostupnost SLA 98 - 99,9% v závislosti na zvolené technologii a přenosovou kapacitu až 1 Gbps.

Naše zkušenosti jsou již velmi rozsáhlé vzhledem k provozování mnoha spojů v naší vlastní telekomunikační síti. RR spoje na území České republiky realizujeme ve všech pásmech schválených Českým telekomunikačním úřadem.


Struktur. kabeláž:


- vhodné pro firmy a propojení budov či poboček

Navrhujeme a realizujeme optickou i metalickou kabeláž pro lokální počítačové sítě. Rozvody stavíme s ohledem na velmi rychle se měnící požadavky uživatelů a optimalizujeme pro využívání v co nejdelším časovém horizontu.

Metalické rozvody jsou klasickým řešením lokálních sítí. Dle požadavků na funkčnost instalujeme Cat. 5E, Cat. 6, Cat. 6A a Cat. 7.

Optické rozvody jsou nyní nejmodernějším rychle se vyvíjejícím odvětvím v oblasti přenosu dat. Dodáváme veškeré varianty FTTx (vlákno až do budovy, domů, na stůl) a preferujeme promyšlené uložení optických vláken do tzv. mikrotrubiček.


Datové okruhy:


- vhodné pro poskytovatele internetu, velké a střední společnosti a státní správu

Nabízíme pronájem digitálních datových okruhů pro propojení vzdálených lokalit. Jedná se o plně duplexní, synchronní a transparentní přenos dat.

Naše trasy dohledujeme 24 hodin denně, 7 dní v týdnu, 365 dní v roce. Samozřejmostí je garance dostupnosti SLA.

Používáme moderní a kvalitní technologické prvky a tím jsme schopni svým klientům zaručit spolehlivé služby oproštěné od poruch a výpadků. Vždy zajišťujeme bezchybný servis. Nejen z tohoto důvodu průběžně doškolujeme tým našich specialistů.

Zakončení a konkrétní technické řešení je vždy individuální.


Datové přenosy - co je samozřejmostí:

U LuckyNet se Vám dostane silné technické podpory. Dohled dostupnosti služby zajišťujeme formou SMS na Váš mobilní telefon. Náhradní zařízení jsou vždy ihned k dispozici skladem pro většinu technologií. Využívejte zakruhování datových přenosů nebo možnosti paralelní záložní linky. Zřízení instalací včetně revizí, jsou-li potřeba. Záložní baterie UPS a případně agregáty ONLINE / OFFLINE. U radioreléových spojů použití ochrany oddálených jímačů proti poškození bleskem.